Ingrediënten

SaraPepp
Chemische naam: Timut pepper & mct oil
Leverancier: MIbelle Biochemistry

Sarapepp is een unieke natuurlijk ingredient voor het verbeteren van cognitieve prestaties. Klinische studies hebben aangetoond verbetering te geven in het werkgeheugen, aandacht en mentale vermoeid=heid.

SaraPepp is geschikt voor verwerking in tal van supplementen, emulsies of smothies.

Klik hier voor de de brochure SaraPepp

Toepassingen: Health & Nutrition